Pilates terimleri ve Pilates hareket isimleri

Pilates terimleri ve Pilates hareket isimleri


Pilates egzersizlerinde sık duyulan terimlere en kısa haliyle değinmek istedik. pilates topu, pilates terimleri gibi fazlasıyla ilgi duyulan sözcüklere de yer vermeye çalıştık. reformer pilates hareketleri aşağıdaki gibidir.

Abduction:  vücut merkezinden uzaklaşmayı ifade eden hareketleri ifade eder.

Adduction: vücudun merkezine doğru yapılan hareketler

Barrel:  postür, nefes, esneme üzerine temellenmiş bir pilates aletidir.

BEAM: temel pilates prensiplerinden dördünü içeren ifadenin kısaltılmış halidir. Befes, enerji, sıralama-dizme, hareket

Body – mind connection: vücut ve zihin bağlantısı. Vücut hareketlerinde zihne odaklanma gereksinimini ifade eder. Kısaca, egzersiz ve odaklanmanın bir arada olması gerekliliğidir.

Breathing: pilatesin en temel öğelerinden biri. Doğru nefes alıp vermek ve egzersizlerle nefesin kombine edilmesi gerekir.

Cadillac: trapez olarak da bilinir. Reformer’da olduğu gibi, yaylar barındırır. Temel reformer aletlerinden biridir. Çeşitli kas gruplarını çalıştırır.

Centering: merkezleme. En önemli pilates prensiplerinden biridir. Vücudun güç merkezi olmasını ifade eder.

Contrology: Joseph Pilates’in egzersizlerine bulduğu ilk isim. Pilates günümüzdeki adıdır.

Extension: ekstansiyon.  2 nokta arasındaki açının arttırılmasıyla yapılan güçlendirmeyi ifade eder. Örneğin bacak bölgesini güçelendirmek bir extension’dur.

Flexion: fleksiyon. 2 nokta arasındaki açının azaltılmasını ifade eder. Örneğin dizi karna çekmek bir flexion’dur. Extension’un tersidir.

Lumbar spinespine: bel omuru.

Pilates Matı : egzersiz minderi. Pilates , yoga  gibi çeşitli egzersizlerde kullanılır.

Neutral pelvis: pelvisin doğal olması gereken durumu ifade eder. Ya da pelvis doğal olarak durması gereken halidir.

Pelvic floor muscles: pevik taban kasları

Pilates topu: genelde 3 farklı ebatlarda satışan sunulan, 50 – 70 cm büyüklüğündeki pilates egzersizlerine yardımcı top.

Pilates lastiği: genellikle esneme ve germe yapmaya yarayan bir pilates egzersiz ekipmanı.

Reformer : temel aletli pilates ekipmanı. Aletli pilates dersleri büyük oranda reformer üzerinde geçer.

Scapula: kürek kemiği

Table top: sırt yerde, doğru hizalanmış vücut ile beraber, dizlerin belli açıyla bükülüp havaya kaldırılması.DİĞER BLOG / DUYURU